פעולות על סדרות הנדסיות - שתי סדרות - מדרגה 1


ענו על השאלות הבאות:

שאלה 1

נתונות שתי סדרות הנדסיות:

סדרה 1:    המנה של סדרה זו היא q,

סדרה 2:   המנה של סדרה זו היא p.

נתונה סדרה חדשה:

סדרה 3

א. בחרו מקרים פרטיים לשתי הסדרות ההנדסיות, סדרה 1 וסדרה 2, כך ש: q ≠ p 

    ובדקו האם הסדרה החדשה, עבור הסדרות שבחרתם, היא גם הנדסית.

ב. בחרו מקרים פרטיים לשתי הסדרות ההנדסיות סדרה 1 וסדרה 2 כך ש: q = p 

    ובדקו האם הסדרה החדשה, עבור הסדרות שבחרתם, היא גם הנדסית.


שאלה 2
האיברים x , y , z יוצרים סדרה הנדסית שכל איבריה חיוביים.

מכניסים איבר בין x ל- y  , ואיבר בין y ל- z  כך שנוצרת סדרה הנדסית בת חמישה איברים.

רשמו את חמשת האיברים בסדרה החדשה (בטאו באמצעות x , y , z ).


שאלה 3
נתונה סדרה הנדסית: 
   המנה של סדרה זו היא q וכל איבריה חיוביים.

האם הסדרה הבאה היא בהכרח סדרה הנדסית, נמקו תשובתכם:פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה. לא הצלחתם לפתור עברו למדרגה 2.