פעולות על סדרות הנדסיות - שתי סדרות - מבנה המשימה DELETE            - מדרגה 2

            - מדרגה 3