פעולות על סדרות הנדסיות - האם זו סדרה הנדסית? - מדרגה 1נתונה סדרה הנדסית :  

המנה של הסדרה היא k    . q מספר טבעי.

בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה הנדסית.

אם כן הוכיחו שהסדרה החדשה היא הנדסית, אם לא נמקו תשובתכם.

א. 

ב. 

ג. הנחיות

סעיף א

חישבו על אפשרויות שונות להכליל את מה שמצאתם בסעיף א.

לדוגמא : עבור k מספר טבעי

האם הסדרה הבאה היא הנדסית? אם כן מה היא מְנָתָה:


חישבו על אפשרויות נוספות להכללה.


סעיף ג

חישבו על אפשרויות שונות להכליל את מה שמצאתם בסעיף ג.

לדוגמא : עבור k מספר טבעי

האם הסדרה הבאה היא הנדסית? אם כן מה היא מְנָתָה:

 

חישבו על אפשרויות נוספות להכללה.