פעולות על סדרות הנדסיות - האם זו סדרה הנדסית? - מדרגה 1פיתרו את השאלה הבאה:

נתונה סדרה הנדסית :  


נתונות שתי סדרות חדשות:

סדרה 1: 

סדרה 2:  


א. רשמו את שלושת האיברים הראשונים בכל אחת מהסדרות החדשות בעזרת  ו- q.

ב. השלימו את החסר. האיבר הכללי בכל אחת מהסדרות הוא: 

ג. האם סדרה 1 היא הנדסית? אם כן, הוכיחו ובטאו את המנה שלה באמצעות q, אם לא נמקו את תשובתכם.

ד. האם סדרה 2 היא הנדסית? אם כן, הוכיחו ובטאו את המנה שלה באמצעות q, אם לא נמקו את תשובתכם.


פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.