פעולות על סדרות הנדסיות - האם זו סדרה הנדסית? - כרטיס מטרהכרטיס מטרה

נתונה סדרה הנדסית :  

המנה של הסדרה היא k    . q מספר טבעי.

בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה הנדסית.

אם כן הוכיחו שהסדרה החדשה היא הנדסית, אם לא נמקו תשובתכם.

א. 

ב. 

ג. 


פתרתם, עיברו לכרטיס אתגר.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.