פעולות על סדרות הנדסיות - האם זו סדרה הנדסית? - כרטיס אתגרחישבו על אפשרויות שונות להכליל את מה שמצאתם בסעיף א' של כרטיס המטרה.

לדוגמא : עבור k מספר טבעי

האם הסדרה הבאה היא הנדסית? אם כן מה היא מְנָתָה:חישבו על אפשרויות נוספות להכללה.


חישבו על אפשרויות שונות להכליל את מה שמצאתם בסעיף ב' של כרטיס המטרה.

לדוגמא : עבור k מספר טבעי

האם הסדרה הבאה היא הנדסית? אם כן מה היא מְנָתָה:


חישבו על אפשרויות נוספות להכללה.