פעולות על סדרות הנדסיות - האם זו סדרה הנדסית? - מבנה המשימה


            - מדרגה 1

            - מדרגה 2