פעולות על סדרות הנדסיות - האם זו סדרה הנדסית? - מבנה המשימה DELETE            - מדרגה 2

            - מדרגה 3