פעולות על סדרות חשבוניות - מה נכון? - מבנה המשימה


מבנה המשימה

            - מדרגה 2