פעולות על סדרות חשבוניות - כרטיס מטרה א' - שתי סדרות - מדרגה 2


נתונה סדרה חשבונית:  שהפרשה הוא 4,

נתונה סדרה חשבונית נוספת:  שהפרשה הוא 3,

בכל אחד מהסעיפים הבאים קבעו האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה חשבונית.

אם כן, הוכיחו שהסדרה חשבונית ומצאו את הפרשה, אם לא נמקו תשובתכם.

א. 

ב. 

ג. הנחיות
כדי לשער השערה האם הסדרה החדשה בכל אחד מהסעיפים היא בהכרח חשבונית תוכלו לבדוק מקרה פרטי ולבחור שתי סדרות חשבוניות מסוימות עבור הסדרות הנתונות.

 סעיף השערה איברים ראשונים בסדרה החדשה בטאו את האיבר הכללי במקום כלשהו בסדרה החדשה (במידת הצורך)  בטאו את האיבר העוקב בסדרה החדשה (במידת הצורך)   
 א    הוכחתם?
חיזרו לכרטיס מטרה א סעיף א.
 ב      הוכחתם?
חיזרו לכרטיס מטרה א סעיף ב.
 ג   נניח ש m מספר אי-זוגי:    הוכחתם?
חיזרו לכרטיס מטרה א סעיף ג.