פעולות על סדרות חשבוניות - שתי סדרות - מדרגה 3


ענו על שתי השאלות הבאות:

שאלה 1

א. לפניכם שלושה מקרים פרטיים של זוגות של סדרות חשבוניות  ,

לכל זוג בדקו האם הסדרה החדשה היא סדרה חשבונית:
 (א)
  •       1, 3, 5, 7….
  •       -4, -2, 0, 2….
 (ב)
  •       3, 6, 9, 12….
  •       1, 2, 3, 4…
 (ג)
  •       2, 7, 12, 17…
  •       3, -2, -7, -12…

ב.  איזו השערה ניתן להעלות? 
באילו מקרים מיוחדים של זוגות של סדרות חשבוניות הסדרה החדשה היא סדרה חשבונית?

שאלה 2 
נתונה סדרה חשבונית הפרש הסדרה הוא   ו- .
נתונה סדרה חשבונית נוספת : הפרש הסדרה הוא   ו- .
מגדירים סדרה חדשה: 

בטאו את שלושת האיברים הראשונים של הסדרה  בעזרת .
האם תוכלו להניח כי סידרה זו חשבונית? נמקו תשובתכם.