פעולות על סדרות חשבוניות - שתי סדרות - מדרגה 2


ענו על שתי השאלות הבאות:

שאלה 1

בחרו סדרה חשבונית שהפרשה 5.

בחרו סדרה חשבונית נוספת שהפרשה 7.

האם הסדרה החדשה היא סדרה חשבונית? נמקו תשובתכם.


שאלה 2

נתונה סדרה חשבונית : שבה , הפרש הסדרה הוא ,

 נתונה סדרה חשבונית נוספת : שבה, הפרש הסדרה הוא ,

האם הסדרה היא סדרה חשבונית?


פתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.

לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.