פעולות על סדרות חשבוניות - שתי סדרות - מבנה המשימה DELETE