פעולות על סדרות חשבוניות - האם זו סדרה חשבונית? - מדרגה 2כרטיס מטרה

נתונה סדרה חשבונית: 

הפרש הסדרה הוא , ונתון פרמטר .

בכל אחד מהסעיפים הבאים מצאו האם הסדרה החדשה היא תמיד סדרה חשבונית.

אם כן, הוכיחו שאכן הסדרה חשבונית ומצאו את הפרשה (בטאו בעזרת  ו- במידת הצורך), אם לא נמקו תשובתכם.

א. .

ב. .

ג. .

ד. .

ה. הנחיות

כדי לשער השערה האם הסדרה החדשה בכל אחד מהסעיפים היא בהכרח חשבונית, תוכלו לבדוק מקרה פרטי על ידי בחירה של סדרה חשבונית שהמנה שלה 4, וקביעת ערכו של .

סעיףהשערהביטויים ל-3 איברים ראשוניים בסדרה החדשה 
בעזרת 
 ו-
ביטוי לאיבר במקום כלשהו בסדרה החדשה (במידת הצורך)ביטוי לאיבר העוקב בסדרה החדשה
(במידת הצורך)
 המשך הוכחה (במידת הצורך) הערות
 א.     הוכחתם? חזרו לכרטיס המטרה סעיף א'.
ב.      הוכחתם? חזרו לכרטיס המטרה סעיף ב'.
ג.      הוכחתם? חזרו לכרטיס המטרה סעיף ג'.
ד.      הוכחתם? חזרו לכרטיס המטרה סעיף ד'.
ה.      היעזרו בפירוק לגורמים.
הוכחתם? חזרו לכרטיס המטרה סעיף ה'.

טבלה להורדה