פעולות על סדרות חשבוניות - האם זו סדרה חשבונית? - מדרגה 1כרטיס מטרה

נתונה סדרה חשבונית: 

הפרש הסדרה הוא , ונתון פרמטר .

בכל אחד מהסעיפים הבאים מצאו האם הסדרה החדשה היא תמיד סדרה חשבונית.

אם כן, הוכיחו שאכן הסדרה חשבונית ומצאו את הפרשה (בטאו בעזרת  ו- במידת הצורך), אם לא נמקו תשובתכם.

א. .

ב. .

ג. .

ד. .

ה. הנחיות

כדי לשער השערה האם הסדרה החדשה בכל אחד מהסעיפים היא בהכרח חשבונית, תוכלו לבדוק מקרה פרטי על ידי בחירת סדרה חשבונית מסוימת עבור הסדרה הנתונה.