פעולות על סדרות חשבוניות - האם זו סדרה חשבונית? - מדרגה 3ענו על שתי השאלות הבאות:

שאלה 1

נתונה סדרה כלשהי : 

א. תלמיד הראה כי : . האם ניתן להסיק שהסדרה היא חשבונית? נמקו תשובתכם.

ב. תלמיד הראה כי . האם ניתן להסיק שהסדרה אינה חשבונית? נמקו תשובתכם.

ג. תלמיד הראה כי:   מספר קבוע   לכל m טבעי. האם ניתן להסיק שהסדרה היא חשבונית? נמקו תשובתכם.

שאלה 2
נתונה סדרה חשבונית: . הפרש הסדרה הוא 4. 
 
בכל אחד מהסעיפים הבאים מצאו האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה חשבונית.

אם כן, הוכיחו שאכן הסדרה חשבונית ומצאו את הפרשה. אם לא, נמקו תשובתכם.

א. 

ב. 

ג. 


חיזרו למדרגה 2 או למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.