פעולות על סדרות חשבוניות - האם זו סדרה חשבונית? - מדרגה 2נתונה סדרה חשבונית: 

הפרש הסדרה הוא 4, ונתון פרמטר .

בכל אחד מהסעיפים הבאים מצאו האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה חשבונית.

אם כן, הוכיחו שאכן הסדרה חשבונית ומצאו את הפרשה (בטאו בעזרת  במידת הצורך), אם לא נמקו תשובתכם.

א. .

ב. .

ג. 


פתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה.
לא פתרתם עיברו למדרגה 3.