פעולות על סדרות חשבוניות - האם זו סדרה חשבונית? - מדרגה 1נתונה סדרה חשבונית: 

הפרש הסדרה הוא , ונתון פרמטר .

בכל אחד מהסעיפים הבאים מצאו האם הסדרה החדשה היא בהכרח סדרה חשבונית.

אם כן, הוכיחו שאכן הסדרה חשבונית ומצאו את הפרשה (בטאו בעזרת  ו- במידת הצורך), אם לא נמקו תשובתכם.

א. .

ב. .פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה.
לא פתרתם עברו למדרגה 2.