פעולות על סדרות חשבוניות - האם זו סדרה חשבונית? - מבנה המשימה