פעולות על סדרות חשבוניות - האם זו סדרה חשבונית? - מבנה המשימה DELETE


מבנה המשימה

            - מדרגה 2
            - מדרגה 3