פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק ב' - כרטיס הכנה לכרטיס מטרה - מדרגה 2


להלן נתונים הגרפים של  ,  , 


 
 

1. מצאו אילו גרפים מבין 1-9 הגרפים הנתונים בטבלה שבהמשך מתאימים ל: 

א.        ב. 

ג.         ד. 

ה.         ו.  

נמקו תשובתכם.

2. האם קיימות שתי פונקציות מבין הפונקציות א'-ו' שהן פונקציות זהות? נמקו תשובתכם.

לאחר שסיימתם, חזרו לכרטיס המטרה ופתרו אותו.

לאחר שסיימתם, חזרו לכרטיס המטרה ופתרו אותו.


ישומון הכנה לכרטיס מטרה