פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 2


א.  נתון גרף הפונקציה  

תחום הגדרה: כל x 

נקודת מינימום:  (0.58, -0.38)

נקודת מקסימום:  (-0.58, 0.38)

 
(f(x


א1. שרטטו את הגרף של  . נמקו תשובתכם.

שימו לב כיצד תכונות הפונקציה  קשורות לתכונות הפונקציה 


 

תחום הגדרה

אסימפטוטות

נקודות חיתוך עם הצירים

שיעורי נקודות קיצון וסוגן

תחומי חיוביות ושליליות

 

 

אם 

מה ניתן לאמר על  ?

 

 


א2. שרטטו את הגרף של  . נמקו תשובתכם.

תוכלו לשרטט תחילה את הגרף של , ולשים לב לקשרים הקיימים בין תכונות הפונקציה  לתכונות הפונקציה   . (היעזרו בטבלה בסעיף א1).


א3.  שרטטו את הגרף של .  נמקו תשובתכם. 

תוכלו לשרטט תחילה את הגרף של .


ב.  נתון גרף הפונקציה :

תחום הגדרה:  

אסימפטוטות : y = 1.5    x = 1

נקודות חיתוך עם הצירים:  (0 ,0.5)   (1/3 ,0)


 
(h(x


שרטטו, במערכות צירים נפרדות,  את הגרפים של הפונקציות : 

ב1.          ב2.         ב3. 

נמקו תשובתכם.

היעזרו במסקנותיכם ובתשובותיכם בכרטיס ההכנה ובסעיף א' בכרטיס המטרה. 


ג. נתון גרף הפונקציה :

תחום הגדרה:   

אסימפטוטות:  y = 1.5    x = -2

נקודת קיצון  :  (1 ,0.5)

 
(t(x


שרטטו, במערכות צירים נפרדות,  את הגרפים של הפונקציות : 

ג1.          ג2.         ג3. 

נמקו תשובתכם.

היעזרו במסקנותיכם ובתשובותיכם בכרטיס ההכנה ובסעיפים א' וב' בכרטיס המטרה. ישומון לכרטיס המטרה