פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק ב' - הדרכה לשימוש ביישומונים


כרטיס מטרה
לשרטוט 
בכל אחד מהכרטיסים בהם יש לשרטט את הפונקציה :

א. בתחתית הישומון יש לבחור את הפונקציה המתאימה (בהתאם לסעיף של השאלה).

ב. בישומון ישנו מחסן נקודות בו מוצגות נקודות כחולות. על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות מלאות במקומות המתאימים.

ג. במחסן מופיעים קווים אנכיים ואופקיים לצורך סימון אסימפטוטות.
   על התלמיד, במקרה שיש צורך, למקם את האסימפטוטות במקומות המתאימים להן על ידי גרירת הנקודה שמופיעה עליהן.

ד. בסרגל העליון מופיע סימון של עיפרון   , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית. 
    על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות ויתאים לאסימפטוטות. 

ה. בדיקה: רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, את האסימפטוטות במקומן הנכון (במקרה הצורך) ניתן לבצע בדיקה. 
   בלחיצה על חלונית ה"בדיקה" יופיע הגרף הנדרש.
   בו זמנית תופיע משבצת כחולה עם חץ המציינת מעבר לשרטוט הגרף של   יש ללחוץ עליה.

ו. התהליך חוזר על עצמו לשרטוט .

ז. התהליך חוזר על עצמו לשרטוט 

ח. כדי לחזור על כל התהליך לגבי פונקציה נוספת, יש ללחוץ על איתחול.

 • כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה". אח"כ, כדי שניתן יהיה להמשיך, יש לעבור בסרגל הכלים, לחלונית משמאל עם החץ.
 • לשינוי קנה מידה ניתן להיעזר בגלגלת בעכבר או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון.
 • שימו לב: חלונית הבדיקה תפעל רק במקרה שמיקמתם לפחות 7 נקודות מלאות, ומיקמתם את האסימפטוטות במקומן הנכון. הישומון אינו בודק אם מיקום הנקודות המלאות הוא נכון.


כרטיס יישום 1 - סעיפים א1 ו א2
 • ניתן לשנות את המעריך n של  בעזרת הסרגל שבישומון.
 • לשרטוט הפונקציה המבוקשת (בהתאם למעריך שנקבע) יש למקם 7 נקודות ואת האסימפטוטות כפי שהוסבר בהדרכה של כרטיס המטרה.
 • בלחיצה על חלונית ה"בדיקה" יופיע הגרף הנדרש.

כרטיס יישום 1 - סעיף ג
 • ניתן לשנות את n בעזרת הסרגל שבישומון.

כרטיס יישום 2 - סעיף א
לבדיקת תשובתכם בעזרת הישומון:
 • ניתן לשנות את המעריך n בעזרת הסרגל שבישומון.
 • בלחיצה על הגרף   שמופיע בישומון תופיע חלונית, לחיצה בחלונית על Trace On ואח"כ שינוי הערך של n יגרמו לכך שניתן יהיה לראות את אוסף הפונקציות המתקבלות:
  ...

כרטיס יישום 2 - סעיף ב
 • לצורך ניקוי המסך יש להיעזר בחץ המעוגל, הפונה שמאלה, שבפינה העליונה הימנית שבמסך.
 • יש תחילה לקבוע את  k בעזרת הסרגל המצורף, ואח"כ לשנות את n  בעזרת הסרגל המצורף ולבדוק אם התמונה המתקבלת היא זו המבוקשת 

כרטיס הכנה לכרטיס מטרה
פרבולה דינאמית
 • ניתן להזיז, למתוח, להפוך את הפרבולה בעזרת הנקודה הכחולה והנקודה הוורודה המסומנות על הגרף של הפרבולה.
 • ניתן לשנות את m בעזרת הסרגל המצורף ותופיע הפונקציה בהתאם ל m שנקבע ובהתאם לפונקציה .
פונקציית מנה
 • ניתן לשנות את m בעזרת הסרגל המצורף ותופיע הפונקציה בהתאם ל m שנקבע ובהתאם לפונקציה .
  את הפונקציה  לא ניתן לשנות.