פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק ב' - כרטיס יישום 1


א.  נתון גרף הפונקציה  

תחום הגדרה: כל x 

נקודות חיתוך עם הצירים:  (0, -2.4) , (2, 0)(-1, 0) ,  (-3, 0) ,  

נקודות קיצון:  (0.79, -3.28)(-2.12, 1.62) 

 
(f(x


א1. שרטטו סקיצה של הגרפים ממשפחת הפונקציות     עבור n אי זוגי. נמקו תשובתכם.

א2. כמה נקודות חיתוך יש לפונקציות ממשפחה זו עם ציר ה x ? 
 
ב1. שרטטו סקיצה של הגרפים ממשפחת הפונקציות   עבור n זוגי. נמקו תשובתכם.

ב2. כמה נקודות חיתוך יש לפונקציות ממשפחה זו עם ציר ה x ?

ג. האם נכון לטעון כי עבור הנתונה מתקיים ש: לכל n טבעי? נמקו תשובתכם.ישומון לסעיפים א, ב


ישומון לסעיף ג