פונקציה לוגריתמית מורכבת חלק א' - הדרכה לשימוש ביישומונים


ישומונים סטטיים לצורך שרטוט הגרפים המבוקשים
בכל אחד מהכרטיסים בהם יש לשרטט את הפונקציה :
א. בישומון, מימין, יש לבחור את הפונקציה המתאימה (בהתאם לסעיף של השאלה).

ב. בישומון, מחסן נקודות בו מוצגות נקודות כחולות מלאות ונקודות ריקות (לסימון נקודות אי רציפות סליקה). 
    על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות מלאות במקומות המתאימים להן. ואת הנקודות הריקות (אם יש צורך).

ג. במחסן מופיעים קווים אנכיים ואופקיים לצורך סימון אסימפטוטות.
   על התלמיד, במקרה שיש צורך, למקם את האסימפטוטות במקומות המתאימים להן על ידי גרירת הנקודה שמופיעה עליהן.

ד. בסרגל העליון מופיע סימון של עיפרון  , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית. 
    על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות ויתאים לאסימפטוטות. 

ה. בדיקה: רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, את האסימפטוטות במקומן הנכון (במקרה הצורך) ואת הנקודות הריקות במקומן הנכון (במקרה הצורך) ניתן לבצע בדיקה.
   לחיצה על משבצת הבדיקה תגרום להופעת שתי חלוניות "איתחול " ו "בדיקה".
   בלחיצה על חלונית ה"בדיקה" יופיע הגרף הנדרש.
   כדי לעבור לפעולה חדשה יש ללחוץ על איתחול.

ו. כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה". אח"כ, כדי שניתן יהיה להמשיך, יש לעבור בסרגל הכלים, לחלונית משמאל עם החץ.

  • לשינוי קנה מידה ניתן להיעזר בגלגלת בעכבר או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון.
  • שימו לב: חלונית הבדיקה תפעל רק במקרה שמיקמתם לפחות 7 נקודות מלאות, ומיקמתם את האסימפטוטות במקומן הנכון ואת הנקודות הריקות במקומן הנכון. הישומון אינו בודק אם מיקום הנקודות המלאות הוא נכון.


ישומונים דינאמיים
פרבולה/היפרבולה דינאמית
ניתן להזיז הזזה אופקית ואנכית את הפרבולה/ היפרבולה, למתוח את הפרבולה/ היפרבולה, ולהפוך אותה, בעזרת הנקודה הכחולה ובעזרת הנקודה הוורודה.