פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס הכנה לכרטיס מטרה - מדרגה 2


בטבלה הבאה נתונים הגרפים של  ושל  .


 
(f(x
 
(h(x


בטבלה למטה מוצגים 6 גרפים.

א.  לכל גרף קבעו האם הוא מתאים לאחת מהפונקציות: 

ואם הוא מתאים, קבעו לאיזו פונקציה הוא מתאים. נמקו תשובתכם.


ב. האם ישנם גרפים שיכולים להתאים ליותר מפונקציה אחת? נמקו תשובתכם.1

2
 
3
 
4
 
5

6תוכלו להיעזר ביישומון הבא: