פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 2


א.  נתון גרף הפונקציה  שרטטו את הגרפים של הפונקציות:  במערכות צירים נפרדות.

תוכלו לשרטט תחילה את 

תחום הגדרה: כל x 

נקודת מינימום:  (0.58, -0.38)

נקודת מקסימום:  (-0.58, 0.38)

 
(f(x


ב. נתון גרף הפונקציה , שרטטו את הגרפים של הפונקציות : במערכות צירים נפרדות.

תוכלו לשרטט תחילה את 

שימו לב להתנהגות הגרפים המבוקשים סביב נקודת אי ההגדרה.

תחום הגדרה:  

נקודות חיתוך עם הצירים:  (0 , -0.5)   (-1 , 0)

אסימפטוטות : y = 0.5    x = 1

 
(h(x


ג. נתון גרף הפונקציה , שרטטו את הגרפים של הפונקציות : במערכות צירים נפרדות.


תחום הגדרה:   

נקודת קיצון  :  (1 ,0)

נקודות חיתוך עם הצירים:  (0 , -0.25)   (1 , 0)

אסימפטוטות : y = -0.25    x = -1

 
(t(x
תוכלו להיעזר ביישומון המצורף:
(הערה: עם טעינת היישומון, יש ללחוץ על "אתחול")