פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס יישום 1 - מדרגה 2


נתונה משפחת הפונקציות:

    n טבעי .

א. מה הקשר בין תכונות הפונקציה  לנקודות הקיצון של הפונקציות: 

א1.        א2.    א3.   ?  נמקו תשובתכם.


ב. מצאו ביטוי של פונקציה כך שלכל פונקציה במשפחה זו, לא תהיינה נקודות קיצון. נמקו תשובתכם.הנחיות
תוכלו להיעזר ביישומון לכתיבה חופשית של פונקציות (בצידו השמאלי של היישומון הבא):