פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - הדרכה לשימוש ביישומונים


יישומונים סטאטיים לצורך שרטוט הגרפים המבוקשים


בכל אחד מהכרטיסים והסעיפים בהם יש לשרטט את הפונקציות המעריכיות:

לשרטוט 

א. מימין בישומון יש לבחור את הפונקציה המתאימה (בהתאם לסעיף של השאלה).

ב. בישומון, ישנו מחסן נקודות בו מוצגות נקודות כחולות ונקודות ריקות (לסימון נקודות אי רציפות סליקה).
על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות במקומות המתאימים להן ונקודות ריקות (במקרה שיש צורך). 

ג. במחסן מופיעים קווים אנכיים ואופקיים לצורך סימון אסימפטוטות.
על התלמיד, במקרה שיש צורך, למקם את האסימפטוטות במקומות המתאימים להן על ידי גרירת הנקודה שמופיעה עליהן .

ד. בסרגל העליון מופיע סימון של עיפרון  , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית. 
על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות ויתאים לאסימפטוטות. 

ה. בדיקה: רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, את האסימפטוטות במקומן הנכון (במקרה הצורך), ואת הנקודות הריקות במקומן הנכון (במקרה הצורך) ניתן לבצע בדיקה.  
בלחיצה על חלונית ה"בדיקה" יופיע הגרף הנדרש.
בו זמנית  תופיע משבצת כחולה עם חץ המציינת מעבר לשרטוט הגרף של   יש ללחוץ עליה.

ו.   התהליך חוזר על עצמו  לשרטוט .

ז.   התהליך חוזר על עצמו  לשרטוט .

ח.  כדי לחזור על כל התהליך לגבי פונקציה נוספת יש ללחוץ על איתחול.


הערות
  • כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה" שבסרגל הכלים. ואח"כ כדי שניתן יהיה להמשיך, יש לעבור לחלונית למעלה, משמאל עם החץ.
  • לשינוי קנה מידה ניתן להיעזר בגלגלת בעכבר או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל הכלים העליון.

שימו לב: חלונית הבדיקה תפעל רק במקרה שמיקמתם לפחות 7 נקודות מלאות, ומיקמתם את האסימפטוטות והנקודות הריקות במקומן הנכון. הישומון אינו בודק אם מיקום הנקודות המלאות הוא נכון.


יישומון לכתיבה חופשית

ניתן לכתוב ביטוי לפונקציה כלשהי ויופיע הגרף המתאים.