פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 3


בטבלה הבאה נתונים בשורה הראשונה הגרפים של  ושל  .

ובשורות הבאות מוצגים 6 גרפים.

א.  לכל גרף קבעו האם הוא מתאים לאחת מהפונקציות: 

  ,  , 

 ,  , 

ואם הוא מתאים, קבעו לאיזו פונקציה הוא מתאים. נמקו תשובתכם.


ב. האם ישנם גרפים שיכולים להתאים ליותר מפונקציה אחת? נמקו תשובתכם.גרפים נתונים:
(f(x
(h(x
 גרפים להתאמה:
1
2
  
3
4
5
6

חיזרו למדרגה 2 או למדרגה 1 או לכרטיס המטרהישומון