פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 2


בשרטוט שלפניכם נתון גרף הפונקציה  ,

א. שרטטו את הגרפים של הפונקציות:  , .

ב. שרטטו את הגרפים של הפונקציות:   ,  , במערכות צירים נפרדות. 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.


(f(x

 תחום הגדרה: כל x 

 נקודת מינימום:  (0.58, -0.38)

 נקודת מקסימום: (-0.58, 0.38)


פתרתם, חיזרו למדרגה 1 או לכרטיס המטרה

לא פתרתם, עיברו למדרגה 3.


ישומון