פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


בשרטוט שלפניכם נתון גרף הפונקציה

שרטטו את הגרפים של הפונקציות: 
  ,  ,  במערכות צירים נפרדות.

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף.


(h(x

תחום הגדרה:  

 נקודות חיתוך עם הצירים:  (0 , -0.5) ,  (-1 , 0)

 אסימפטוטות : y = 0.5   , x = 1


פתרתם, חיזרו לכרטיס המטרה. לא פתרתם, עיברו למדרגה 2.


ישומון