פונקציה מעריכית מורכבת חלק ב' - מבנה המשימה DELETE