פונקציה מעריכית מורכבת - כרטיס מטרה ב' - מדרגה 1 (תלמיד) DELETE


אילו קשרים ניתן למצוא בין תכונות הפונקציה  לבין תכונות הפונקציה  ?  נמקו תשובתכם.

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת היישומונים המצורפים. (פרבולה דינאמית, היפרבולה דינאמית, פולינום דינאמי)


הנחיות
בכל אחד מהכרטיסים ובכל אחד מהסעיפים תוכלו להיעזר בתכונות הפונקציה המעריכית וכן גם בנגזרת כללית של הפונקציה המורכבת .פרבולה דינאמית


היפרבולה דינאמית


פולינום דינאמי