פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 1


א. לכל אחת מהפונקציות שהגרף שלהן נתון בטבלה, שרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של הגרף של . נמקו תשובותיכם.
תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בישומון המצורף (ישומון לכרטיס מטרה)

ב. אילו קשרים ניתן למצוא בין תכונות הפונקציה  לבין תכונות הפונקציה  ?  נמקו תשובתכם.
תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת היישומונים המצורפים. (פרבולה דינאמית, היפרבולה דינאמית, פולינום דינאמי)

פונקציה 1

 פונקציה 2
 נקודות קיצון: (0.63-, 0.55) , (2.11 , 1.22-)  
 פונקציה 3

 פונקציה 4

 נקודות קיצון: (0.71 , 1) , (0.71-, 1-)
אסימפטוטה אופקית 0=y
 אסימפטוטות: x=-1 , y=0
הנחיות
בכל אחד מהכרטיסים ובכל אחד מהסעיפים תוכלו להיעזר בתכונות הפונקציה המעריכית וכן גם בנגזרת כללית של הפונקציה המורכבת .

ישומון לכרטיס המטרה
(הערה: עם טעינת היישומון, יש ללחוץ על "אתחול")
פרבולה דינאמית