פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - הדרכה לשימוש ביישומונים


ישומונים סטטיים לצורך שרטוט הגרפים המבוקשים

בכל אחד מהכרטיסים והסעיפים בהם יש לשרטט את הפונקציה המבוקשת: 

א. מימין בישומון יש לבחור את הפונקציה המתאימה (בהתאם לסעיף של השאלה).

ב. בישומון מוצג מחסן נקודות בו מוצגות נקודות כחולות מלאות ונקודות ריקות (לסימון נקודות אי רציפות סליקה). על התלמיד למקם לפחות שבע נקודות במקומות המתאימים להן.        ואת הנקודות הריקות (אם יש צורך).

ג. במחסן מופיעים קווים אנכיים ואופקיים לצורך סימון אסימפטוטות.
    על התלמיד, במקרה שיש צורך, למקם את האסימפטוטות במקומות המתאימים להן על ידי גרירת הנקודה שמופיעה עליהן.

ד. בסרגל העליון מופיע סימון של עיפרון , המאפשר לשרטט גרף של פונקציה ביד חופשית.
    על התלמיד להיעזר בעיפרון ולשרטט את גרף הפונקציה החדשה, כך שיעבור בנקודות המסומנות ויתאים לאסימפטוטות.

ה. בדיקה: רק לאחר שהתלמיד מיקם לפחות שבע נקודות, ואת האסימפטוטות במקומן הנכון (במקרה הצורך), ואת הנקודות הריקות במקומן הנכון (במקרה הצורך) ניתן לבצע בדיקה.
    לחיצה על משבצת הבדיקה תגרום להופעת שתי חלוניות "איתחול " ו "בדיקה".
    בלחיצה על חלונית ה "בדיקה" יופיע הגרף הנדרש.
    כדי לעבור לפעולה חדשה יש ללחוץ על איתחול.

ו. כדי למחוק את הגרף ששורטט יש להיעזר בחלונית "פח האשפה" שבסרגל הכלים. 
   ואח"כ, כדי שניתן יהיה להמשיך, יש לעבור לחלונית משמאל עם החץ.

  • לשינוי קנה מידה ניתן להיעזר בגלגלת בעכבר או בעזרת הסימון בעל ארבעת החיצים המופיע בסרגל העליון. 
  • שימו לב: חלונית הבדיקה תפעל רק במקרה שמיקמתם לפחות 7 נקודות מלאות, ומיקמתם את האסימפטוטות במקומן הנכון ואת הנקודות הריקות במקומן הנכון.
    הישומון אינו בודק אם מיקום הנקודות המלאות הוא נכון.

ישומונים דינאמיים

פרבולה /היפרבולה דינאמית
  • ניתן להזיז את הפרבולה הזזה אופקית ואנכית בעזרת הנקודה הכתומה.
  • ניתן למתוח את הפרבולה ואף להפוך אותה בעזרת הנקודה הכחולה.

פולינום דינאמי (פונקציות שונות)
ניתן לשנות את הגרף הנתון על ידי:
  • הנקודה הכתומה, בעזרתה ניתן לבצע הזזה אופקית או הזזה אנכית של גרף הפונקציה. 
  • על ידי שינוי הפרמטרים n, d, k בעזרת הסרגלים שעל המסך.
    (נסו תחילה להבין מהי המשמעות של כל אחד מהפרמטרים)