פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - כרטיס יישום - מדרגה 1


לכל אחת מהפונקציות  , שהגרף שלהן נתון,

שרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של הגרף של . נמקו תשובותיכם. תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בישומון המצורף.


פונקציה 1

 פונקציה 2
 נקודת קיצון: (0.25-, 0)
 אסימפטוטות: y=1 , x=-2 , x=2
 נקודת קיצון: (1.69 , 1.5) 
 נקודת פיתול: (0 , 0) הנחיות
בכל אחד מהכרטיסים ובכל אחד מהסעיפים תוכלו להיעזר בתכונות הפונקציה המעריכית  וכן גם בנגזרת כללית של הפונקציה המורכבת .

ישומון לכרטיס הישום
(הערה: עם טעינת היישומון, יש ללחוץ על "אתחול")