פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - כרטיס מטרה - מדרגה 3

בשורה הראשונה נתונים הגרפים של 

מצאו אילו גרפים מבין הגרפים 1-6 הנתונים בהמשך מתאימים ל:  א.     ב.      ג.  .   נמקו תשובתכם.

תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת הישומונים : פרבולה דינאמית, היפרבולה דינאמית.


פונקציה 1
 פונקציה 2
 פונקציה 3
גרפים להתאמה:


1


2


3


4


5


6

חיזרו למדרגה 2, או למדרגה 1, או לכרטיס המטרה.