פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - כרטיס מטרה


ענו על שני הסעיפים הבאים:
א. לכל אחת מהפונקציות שהגרף שלהן נתון בטבלה, שרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של הגרף של . נמקו תשובותיכם.
תוכלו לשרטט ולבדוק תשובותיכם בישומון לכרטיס מטרה המצורף. פונקציה 1

 פונקציה 2
 נקודת קיצון: (0.25-, 0) 
 אסימפטוטות: x=2 , x=-2 , y=1
 נקודת קיצון: (1.69 , 1.5) 
 נקודת פיתול: (0 , 0) 


ישומון לכרטיס המטרה

פתרתם, המשיכו לסעיף ב.
לא פתרתם עברו למדרגה 1. 


ב. אילו קשרים ניתן למצוא בין תכונות הפונקציה  לבין תכונות הפונקציה  ?  נמקו תשובתכם.
תוכלו לבדוק תשובותיכם בעזרת היישומונים הדינאמיים המצורפים. (פרבולה דינאמית, היפרבולה דינאמית, פולינום דינאמי)