פונקציה מעריכית מורכבת חלק א' - מבנה המשימה DELETE