ישר חותך מישור - מדרגה 1 (תלמיד)


ABCDE היא פירמידה ישרה שבסיסה הוא מלבן.

הנקודה G נמצאת על המקצוע ED, כך שמתקיים: .

המישור שנקבע על-ידי הנקודות  B,C,Gחותך את גובה הפירמידה EHH הוא עקב הגובה.

נתון כי:    ,   ,  .  

מצא את היחס בין חלקי הגובה, בהתאם לערכו של m .

הנחיות

סמנו את נקודת החיתוך של המישור BCG עם הגובה EH ב-X.

    (1) בחרו קטע אותו תרצו לבטא בשתי דרכים שונות.

    (2) הגדירו פרמטרים, ובטאו באמצעותם בשתי דרכים שונות את הקטע שבחרתם.

    תנו דעתכם: מהו הביטוי האלגברי לעובדה שהנקודה X נמצאת במישור BCG?

    (3) השתמשו בהצגות השונות ומצאו את יחס החלוקה.

    (4) תארו את מקומה של הנקודה X במישור.