כרטיס יישום - ישר חותך מישור (תלמיד)


ABCDE היא פירמידה ישרה שבסיסה הוא מלבן.

הנקודה G נמצאת על המקצוע ED, כך שמתקיים: .

המישור שנקבע על-ידי הנקודות  B,C,Gחותך את גובה הפירמידה EHH הוא עקב הגובה.

נתון כי:    ,   ,  .  

מצא את היחס בין חלקי הגובה, בהתאם לערכו של m .