קטעים נחתכים בטרפז - מדרגה 1 (תלמיד)


בטרפז ABCD, הקטעים AC, ו-BE נחתכים בנקודה F.

ומתקיים: 

.

מצאו, באמצעות חשבון ווקטורים,

(1) את היחס בו מחלקת הנקודה F את הקטע AC : 

(2) את היחס בו הנקודה F את הקטע BE : 

העזרו בסימונים הבאים: .


הנחיות

(1)  בטאו את  באמצעות  ו-t .

(2)  בטאו את  באמצעות  ו-m .

(3) השוו את שתי ההצגות והסיקו את יחס החלוקה