כרטיס מטרה א' - קטעים נחתכים בטרפז (תלמיד)


בטרפז ABCD, הקטעים AC, ו-BE נחתכים בנקודה F.

ומתקיים: 

.

מצאו, באמצעות חשבון ווקטורים,

(1) את היחס בו מחלקת הנקודה F את הקטע AC : 

(2) את היחס בו הנקודה F את הקטע BE : 

העזרו בסימונים הבאים: .