מציאת יחס חלוקה - יחידות ההצגה של ווקטורים - מבנה המשימה