קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ג' - כרטיס מטרה


לפניכם שתי טבלאות:
בטבלה העליונה רשומים מאפיינים של הפונקציה ההופכית  , בטבלה התחתונה רשומים ביטויים של פונקציות .

I. התאימו בין המאפיינים של הפונקציה ההופכית לבין הביטויים של הפונקציות.

שימו לב: למאפיין של פונקציה הופכית יכולים להתאים כמה ביטויים של פונקציות, וכן יכולים להיות ביטויים של פונקציות שאין להם התאמה מבין המאפיינים הנתונים .

II. לכל מאפיין של   בטבלה העליונה מצאו עוד ביטוי משלכם המתאים לפונקציה  .

לאחר שסיימתם בדקו תשובותיכם בעזרת הישומון המצורף - בחלק של כתיבה חופשית.

מאפיינים של הפונקציה ההופכית
 א. לפונקציה ההופכית אין אסימפטוטות אנכיות.    ב. לפונקציה ההופכית יש יותר מאסימפטוטה אנכית אחת.    ג. מספר נקודות הקיצון של הפונקציה  שווה למספר נקודות הקיצון של הפונקציה ההופכית שלה  .
  ד. הפונקציה ההופכית חיובית בכל תחום הגדרתה.    ה. לפונקציה ההופכית אין נקודות קיצון.    ו. הפונקציה  והפונקציה ההופכית שלה    לא נחתכות ביניהן. 


 ביטויים עבור הפונקציה  
 1. 
  
 2.    3. 
  
 4. 
  
5. 
 

לא פתרתם, עיברו למדרגה 1.