קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ג' - מבנה המשימה DELETE