קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - כרטיס מטרה א' - מדרגה 1


א. בשרטוט נתון הגרף של  . שרטטו באותה מערכת צירים את גרף הפונקציה ההופכית .  


תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף. אם טעיתם, חישבו ממה נבעה הטעות.

ב. שרטטו את גרף הפונקציה . בדקו תשובתכם בעזרת הישומון המצורף.

שימו לב: מהן האסימפטוטות המקבילות לצירים של  . 

תוכלו לשרטט ולבדוק תשובתכם בעזרת הישומון המצורף, אם טעיתם חישבו ממה נבעה הטעות.


 הנחיות
א. בשרטוט הגרף של  , שימו לב ל:

נקודות חיתוך עם הצירים (אם ישנן), אסימפטוטות אנכיות ואופקיות, נקודות חיתוך בין  ל , מצב הדדי בין הפונקציות, נקודות קיצון וסוגן (אם ישנן), תחומי חיוביות ושליליות.

ב. אילו פעולות יש לבצע על ? איך פעולות אלה ישפיעו על אסימפטוטות אנכיות ואופקיות? על נקודות קיצון וסוגן (אם ישנן)?
 ישומון