קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - הדרכה לשימוש ביישומונים


הדרכה לשימוש ביישומונים

בכל אחד מהכרטיסים בהם יש לשרטט את הפונקציה ההופכית:

א. על מסך המחשב מופיע גרף הפונקציה   הנתון בכרטיס הרלוונטי. וכן מופיעות נקודות וקווים אנכיים ואופקיים הניתנים לגרירה.

ב. על מסך המחשב: ניתן להתחיל לבנות את הגרף של הפונקציות המבוקשות בכל אחד מהכרטיסים ובכל אחד מהסעיפים. 

גררו את הנקודות למקומות בהם, לדעתכם, יעבור הגרף המבוקש

גררו את הקווים האנכיים והאופקיים (בעזרת הנקודות הכתומות המופיעות עליהם) להיכן שלדעתכם צריכות לעבור האסימפטוטות.

לאחר מכן תוכלו להיעזר בעפרון    שבסרגל הכלים, כדי לסרטט סקיצה אפשרית לגרף שיחבר בין הנקודות שמיקמתם על המסך, ובהתאם לאסימפטוטות שמיקמתם.כרטיסי מטרה א' ו-ב'
על מסך המחשב מופיע הביטוי 

ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים, בעזרת הסרגלים שעל המסך, וכך להתאים את הפונקציה לביטוי המבוקש בכל אחד מהסעיפים.
שנינוי הביטוי, משנה בהתאמה את הגרף המופיע על מסך המחשב.

בכרטיס מטרה ב', מופיע גם הביטוי 

ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים, בעזרת הסרגלים שעל המסך.