קשרים בין פונקציה לבין הפונקציה ההופכית לה חלק ב' - כרטיס מטרה - מדרגה 3בשרטוט נתון הגרף של הפונקציה  .

א. שרטטו את גרף הפונקציה: .

ב. שרטטו את גרף הפונקציה: .

ג. שרטטו את גרף הפונקציה: .ישומון